Medycyna pracy Katowice

Kto wydaje skierowanie na badania?

Skierowanie na badania

Skierowanie na badania zazwyczaj wystawia pracodawca, jeśli badania psychotechniczne są wymagane do wykonywania obowiązków służbowych. Dotyczą one miedzy innymi:

  • kierowców pojazdów służbowych
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy
  • kierowców pojazdów szynowych
  • inspektorów transportu
  • operatorów wózków widłowych
  • pracowników ochrony
  • detektywów
  • pracujących na wysokości

Na badania może zostać skierowana również osoba, której zostało odebrane prawo jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych lub jazdy pod wpływem alkoholu i innych. Skierowanie wystawia właściwy urząd.

Badania psychotechniczne mogą zostać również wykonane bez skierowania np dla ubiegających się o prawo jazdy w każdej kategorii oraz kierujący pojazdami szynowymi.

Przychodnia medycyny pracy NZOZ All-Medicus