Medycyna Pracy Katowice

Medycyna pracy Katowice NZOZ All-Medicus

Jej zadaniem jest systematyczna kontrola zdrowia pracowników i osób wykonujących specjalistyczne zawody, w zgodzie z obowiązującymi normami. osoby zatrudnione otrzymują w przychodni medycyny pracy informacje o aktualnym stanie ich zdrowia oraz informacje służące zapobieganiu niekorzystnym zmianą w stanie zdrowia ze względu na charakter ich pracy zawodowej. NZOZ All-Medicus medycyna pracy Katowice prowadzi badania dotyczące między innymi:

 • pracowników pracujących na etacie
 • uczniów i studentów, również doktorantów
 • osoby wykonujące pracę nakładczą
 • operatorów maszyn i urządzeń
 • specjalistów w określonych przez ustawę zawodów

Pracodawcy i dyrektorzy szkół i uczelni zobowiązani są do wykonywania badań pracowników, uczniów i studentów. Osoby takie powinny zgłosić się do odpowiedniej przychodni, z którą w/w podmioty mają podpisaną umowę o świadczenie usług. To na pracodawcach spoczywa obowiązek zapłaty za badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz  profilaktyczne ze względu na uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy.

W naszej poradni medycyny pracy wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników
 • badania psychotechniczne
 • badania psychotechniczne kierowców
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania uczniów, studentów, kandydatów do szkół
 • badania wysokościowe
 • inne
Medycyna Pracy badania psychotechniczne Katowice recepcja NZOZ All Medicus

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych przychodni medycyny pracy na Śląsku. Umowy na świadczenie badań okresowych i wstępnych podpisało z nami kilkaset firm z naszego województwa. Wykonujemy psychotesty i badania psychotechniczne dla różnych grup zawodowych. Badania te wykonywane są za pomocą innowacyjnych testów komputerowych Test2Drive. System ten zdobył wiele nagród i zgodnie z ankietami przeprowadzanymi wśród naszych klientów jest bardziej obiektywny i łatwiejszy niż testy i badania standardowe. Wszystkie badania wymagane przez prawo lub pracodawców mogą być u nas przeprowadzone w jednym budynku w ciągu kilku godzin. Niezbędna jest wtedy rejestracja telefoniczna.