Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy a nadto zakres badań lekarskich, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Na czym polega badanie lekarskie?

Badania lekarskie są wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (patrz badania kierowców).

Badania lekarskie są przeprowadzane:do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat; po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.

W odniesieniu do kierowcy wykonującego przewóz drogowy konsultacja u lekarza okulisty oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, są obligatoryjne.

Na badanie prosimy o zabranie prawa jazdy, dokumentu tożsamości, szkieł korekcyjnych (jeżeli wymagane jest ich używanie) oraz wcześniejszego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. Przeciwwskazane jest spożywanie alkoholu, innych środków odurzających lub substancji psychotropowych 48 godzin przed badaniem. Na badanie należy przyjść wypoczętym.

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy

Podstawa prawna

  • Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1414).