Medycyna Pracy Katowice

Badania okresowe/profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)

W ramach poradni medycyny pracy wykonujemy lekarskie badania profilaktyczne (wstępne, badania okresowe i kontrolne) pracowników.

Badaniom takim podlegają również kierujący pojazdami służbowymi albo w ramach obowiązków służbowych (patrz badania kierowców).

Zgodnie z art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy badania wstępne, badania okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Niewłaściwe i niezgodne z przepisami prawa jest więc kierowanie pracowników do przypadkowych lekarzy medycyny pracy oraz zwrot poniesionych przez nich kosztów.

Wszystkich pracodawców zachęcamy do zawarcia stosownej umowy. Niezbędne informacje można uzyskać pod nr tel. 513 177 892 lub pisząc pod adres e-mail: kierownik@all-medicus.eu. Przygotujemy taką umowę na badania okresowe i wstępne dla Ciebie i Twojej firmy.

Gabinet lekarza medycyny pracy i badań okresowych

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
  • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 z późn. zm.)