Księga w sądzie, Badania psychotechniczne sędziów, assesorów, komorników, kuratorów, prokuratorów

Jakie badania wymagane są na poszczególnych stanowiskach pracy

Pracodawcy często zastanawiają się jakie badania są obowiązkowe dla pracownika na poszczególnych stanowiskach pracy. Kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. treść rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002131