Psychotesty Katowice

Co jaki czas trzeba powtarzać badania?

Okres ważności badań psychotechnicznych

Okres ważności badań jest określony w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku. Link do ustawy

Okres ważności nie może być skracany przez lekarza albo psychologa. Jedynie utrata uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na przekroczoną liczbę punktów karnych lub jazdę pod wpływem alkoholu.

Wyjątki:

  • Kierowcy samochodów służbowych do 3,5 tony nie mają określonego kolejnego terminu badań
  • Kierowcy wykonujący transport drogowy po ukończeniu 60 roku życia muszą wykonywać badania co 30 miesięcy
  • Egzaminatorzy i instruktorzy po ukończeniu 65 roku życia co rok
Przychodnia medycyny pracy NZOZ All-Medicus